ИСУС те обича

ИСУС те обича!
Има толкова много неща, които не разбираме: война, глад, лични трудности, смърт. Защо?
Може би се питаш: „Ако БОГ наистина е любов, защодопуска всичко това?“
Ние не разполагаме с всички отговори. Разбира се, че не! Но знаем едно:
ИСУС ни обича!
Откъде знаем това? Самият ИСУС е казал: „Няма любов, по-голяма от тази, човек да отдаде живота си за своите приятели“.
 
Именно това направи Исус. Той даде живота си за нас, хората.
Необходимо ли бе това?
Да! Всичко зло в света се дължи на факта, че ние, хората, сме съгрешили. Грехът ни отделя от БОГ и нарушава отношенята между хората . Грехът отнемамира. Грехът изисква наказание.
ИСУС пое нашия грях върху Себе Си.
„Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир „, казва древният пророк Исая.
Това го направи защото ни заобича много преди да серодим.
 
ИСУС умря за нас, за да живеем, и да живеем вечно вобщение с БОГ и хората.
И ИСУС ни обича и днес!
Той е жив, защото БОГ Го възкреси от мъртвите. Тъйкато ИСУС е бил човек, Той ни разбира в нашитетрудности. Той разбира и вашите въпроси.
Но той не налага на никого своята любов; и ти можеш даприемеш тази любов.
 
Ние я приехме – и осъзнахме: Вярно е!
ИСУС сега е източник на покой, мир и радост в нашияживота. Той ни чува, когато се молим. Той ни дава утехаи сила, дори в трудни часове.
Искате ли да научите повече за тази любов?
Тогава се моли и говори с хора, които са изпиталилюбовта на ИСУС, или ни пиши.
Господ Исус Христос да ви благослови!
 

Die Kommentare sind geschlossen.