JESUS elsker deg

JESUS elsker deg!
 
Der fins så mye vi ikke skjønner: krig, sult, personlige problemer, død.
Hvorfor?
Kanskje spør du deg: „Hvorfor tillater GUD alt dette hvis han virkelig er kjærlighet?“
Vi har selvfølgelig ikke svar på alle spørsmål! Men vi vet en ting: JESUS elsker oss!
Hvor har vi dette fra? JESUS sa selv en gang: „Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.“
 
Og det har JESUS gjort. Han har gitt livet sitt for oss mennesker.
Måtte han gjøre det?
Ja det var helt nødvendig. Alt det onde i verden skyldes at vi mennesker har syndet.
Synden skiller oss fra hverandre og fra GUD. Synden tar bort freden og krever straff.
JESUS tok syndene våre på seg. Profeten Jesaja sa: Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.
Det gjorde han fordi han elsket oss lenge før vi ble født.
 
JESUS døde for oss, for at vi skal leve og ha det evige livet i felleskap med GUD og menneskene.
Og JESUS elsker deg i dag!
Han lever nemlig: For GUD har oppreist ham fra de døde. Siden JESUS var et menneske forstår han oss i våre vanskeligheter. Han forstår også dine spørsmål.
Han påtvinger ingen sin kjærlighet, men du kan velge å ta imot denne kjæligheten.
 
Vi har tatt imot den og har opplevd at det stemmer!
JESUS har blitt en kilde til ro, fred og glede i våre liv.
Han hører når vi ber. Han gir oss trøst og styrke, selv i motgang.
Vil du vite mer om denne kjærligheten?
Be og snakk med mennesker som har opplevd JESU kjærlighet.
Du kan også skrive til oss.
 
HERREN JESUS KRISTUS velsigne deg!

Die Kommentare sind geschlossen.