JEŽÍŠ tě miluje

JEŽÍŠ tě miluje!
Je tolik věcí, které nedokážeme pochopit: válka, hlad, osobní potíže, smrt. Proč?
Možná se ptáte: „Pokud je BŮH opravdu láska, proč to všechno dopouští?“ Možná se ptáte: „Proč?“
Na všechno nemáme odpovědi. Samozřejmě, že ne! Ale jedno víme:
JEŽÍŠ nás miluje!
Jak to víme? Sám JEŽÍŠ kdysi řekl: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“
A právě to JEŽÍŠ udělal. Položil svůj život za nás lidi.
Musel to udělat?
Víte, muselo to být. Všechno zlo na světě pochází z toho, že jsme my lidé zhřešili. Hřích odděluje lidi od sebe navzájem i od BOHA. Hřích nás připravuje o pokoj. Hřích si žádá trest.
JEŽÍŠ vzal náš hřích na sebe. „Potkal ho trest za naše viny,“ řekl starý prorok Izaiáš. Můžeme tedy mít pokoj s BOHEM a být uzdraveni. 
Udělal to, protože nás miloval dávno před naším narozením.
JEŽÍŠ za nás zemřel, abychom mohli žít, žít věčně ve společenství s BOHEM a lidmi.
A JEŽÍŠ nás miluje i dnes!
On totiž žije, protože ho BŮH vzkřísil z mrtvých. Protože se JEŽÍŠ stal člověkem, rozumí nám v našich těžkostech. Rozumí také vašim otázkám.
Svou lásku však nikomu nevnucuje; také vy můžete tuto lásku přijmout.
My jsme ji přijali – a zakusili: Je to pravda!
JEŽÍŠ se stal zdrojem odpočinku, pokoje a radosti v našem životě. Slyší nás, když se modlíme. Dává nám útěchu a sílu i v těžkých hodinách.
Chcete se o této lásce dozvědět více?
Pak se modlete a mluvte s lidmi, kteří zakusili JEŽÍŠOVU lásku, nebo nám napište.
Pán JEŽÍŠ KRISTUS vám žehnej!

Die Kommentare sind geschlossen.