JĖZUS Tave myli

JĖZUS Tave myli!
Yra tiek daug dalykų, kurių negalime suprasti: Karas, badas, asmeniniai sunkumai, mirtis. Kodėl?
Galbūt Tu klausi: „Jei DIEVAS iš tikrųjų yra meilė, kodėl Jis visa tai leidžia?“
Mes neturime visų atsakymų į visus klausimus. Žinoma, kad ne! Tačiau žinome vieną dalyką:
JĖZUS mus myli!
Iš kur mes tai žinome? Pats JĖZUS kartą pasakė: „Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris guldo gyvybę už savo draugus“.
 
Būtent tai padarė Jėzus. Jis atidavė savo gyvybę už mus, žmones.
Ar tai reikėjo padaryti?
Žinai, tai reikėjo padaryti. Visas blogis pasaulyje kyla iš to, kad mes, žmonės, nusidėjome. Nuodėmė atskiria žmones vienus nuo kitų ir nuo DIEVO. Nuodėmė atima ramybę. Nuodėmė reikalauja bausmės.
JĖZUS prisiėmė mūsų nuodėmę ant savęs.
„Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant Jo“, – sakė senovės pranašas Izaijas.
Jis taip pasielgė, nes pamilo mus dar prieš mums gimstant.
 
JĖZUS mirė už mus, kad galėtume gyventi, amžinai gyventi bendrystėje su DIEVU ir žmonėmis.
Ir šiandien JĖZUS taip pat mus myli!
Jis gyvas, nes DIEVAS jį prikėlė iš numirusių. Kadangi JĖZUS buvo žmogus, jis supranta mus mūsų sunkumuose. Jis supranta taip pat ir Tavo klausimus.
Tačiau jis niekam neprimetinėja savo meilės; ir Tu gali priimti šią meilę.
 
Priėmėme tai – ir patyrėme: Tai tiesa!
JĖZUS tapo poilsio, ramybės ir džiaugsmo šaltiniu mūsų gyvenime. Jis girdi mus, kai meldžiamės. Jis suteikia mums paguodos ir stiprybės net sunkiomis valandomis.
Ar nori daugiau sužinoti apie šią meilę?
Tada melskis ir kalbėk su žmonėmis, patyrusiais Jėzaus meilę, arba parašyk mums.
Telaimina Tave Viešpats JĖZUS KRISTUS!

 

Die Kommentare sind geschlossen.