JEZUS houdt van jou

JEZUS houdt van jou!
Er zijn zo veel dingen die we niet kunnen begrijpen: oorlog, honger, persoonlijke moeilijkheden, de dood. Waarom?
Misschien vraag je je af: „Als GOD écht liefde is, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?“
Nee, we hebben niet overal een antwoord op. Maar één ding weten we wel:
JEZUS houdt van ons!
Waarom weten we dat? JEZUS zelf zei: „Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden“.
Dat is wat Jezus deed. Hij gaf zijn leven voor ons mensen.
Was dat echt nodig?
Ja, want al het kwaad in de wereld komt voort uit het feit, dat wij mensen gezondigd hebben. Zonde brengt scheiding tussen mensen onderling en tussen mensen en GOD. Zonde neemt onze vrede weg. Zonde vraagt om straf.
JEZUS nam onze zonde op zich.
„De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem“, zei de profeet Jesaja.
Hij deed dit omdat Hij van ons hield, lang voordat we geboren waren.
JEZUS stierf voor ons, zodat wij kunnen leven, eeuwig leven in gemeenschap met GOD en andere mensen.
Ook vandaag nog houdt JEZUS van ons, want Hij leeft, omdat GOD Hem uit de doden heeft opgewekt. Omdat JEZUS mens is, begrijpt Hij ons in onze moeilijkheden. Hij begrijpt ook jouw vragen.
Maar Hij dringt Zijn liefde aan niemand op. Ook jij mag deze liefde aannemen.
Wij hebben JEZUS‘ liefde aangenomen en ervaren, dat het waar is:
JEZUS is een bron van rust, vrede en vreugde in ons leven geworden. Hij hoort ons als we bidden. Hij geeft ons troost en kracht, ook in moeilijke tijden.
Wil je meer weten over deze liefde?
Bid dan en praat met mensen die de liefde van JEZUS hebben ervaren, of schrijf ons.
De Heer JEZUS CHRISTUS zegene je!

Die Kommentare sind geschlossen.