இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார்

இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார்
நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத பல விஷயங்கள் உள்ளன: போர், பசி, தனிப்பட்டசிரமங்கள், மரணம் ஏன்?

ஒருவேளை நீங்கள் கடவுளிடம் கேட்கலாம்: „கடவுள் உண்மையிலேயே அன்பாகஇருந்தால், அவர் ஏன் இதையெல்லாம் அனுமதிக்கிறார்?“
எல்லாவற்றுக்கும் நம்மிடம் பதில் இல்லை. நிச்சயமாக இல்லை! ஆனால் நமக்கு ஒன்றுதெரியும்

இயேசு நம்மை நேசிக்கிறார்! 

அது நமக்கு எப்படி தெரியும்! இயேசுவே ஒருமுறை சொன்னார்: “தன் நண்பர்களுக்காகத்தன் உயிரைக் கொடுப்பவனைவிட மேலான அன்பு வேறொருவருக்கும் இல்லை”
இதைத்தான் இயேசு செய்தார். மனிதர்களாகிய நமக்காக உயிரைக் கொடுத்தார். அவர்உண்மையில் அதைச் செய்ய வேண்டுமா? 

உங்களுக்கு என்ன தெரியும், ஆம் அவர் செய்ய வேண்டியிருந்தது. உலகில் உள்ளஅனைத்து தீமைகளும் மனிதர்களாகிய நாம் செய்த பாவத்தில் இருந்து வருகிறது.
பாவம் மக்களை ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் கடவுளிடமிருந்து பிரிக்கிறது. பாவம்அமைதியைப் பறிக்கிறது. பாவம் தண்டனையைக் கோருகிறது.

இயேசு நம்முடைய பாவத்தை தானே ஏற்றுக்கொண்டார்.
„நம்முடைய சமாதானத்திற்கான தண்டனை அவர் மேல் இருந்தது“ என்று பழையதீர்க்கதரிசி ஏசாயா கூறினார்.
நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே அவர் நம்மை நேசித்ததால் அப்படிச் செய்தார்.

நாம் வாழவும், கடவுளோடும் மனிதரோடும் ஒற்றுமையாக நித்தியமாக வாழவும் இயேசுநமக்காக மரித்தார். 

இயேசுவும் இன்று நம்மை நேசிக்கிறார்

அவர் உயிருடன் இருக்கிறார், ஏனென்றால் கடவுள் அவரை மரித்தோரிலிருந்துஎழுப்பினார். இயேசு மனிதனாக இருந்ததால், நம்முடைய கஷ்டங்களை அவர்புரிந்துகொள்கிறார். அவர் உங்கள் கேள்விகளைப் புரிந்துகொள்கிறார், ஆனால் அவர்தனது அன்பை யார் மீதும் திணிக்கவில்லை. நீங்களும் அவருடைய அன்பைஏற்றுக்கொள்ளலாம். 

நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் – கற்றுக்கொண்டோம்: இது உண்மைதான்! 

இயேசு நம் வாழ்வில் ஓய்வு, அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரமாக மாறினார். நாம்ஜெபிக்கும்போது அவர் உமரைக் கேட்கிறார். கடினமான நேரங்களிலும் அவர் நமக்குஆறுதலையும் வலிமையையும் தருகிறார். 

இந்தக் அன்பை பற்றி மேலும் அறிய விரும்புகிறீர்களா?
இயேசுவின் அன்பை அனுபவித்தவர்களிடம் ஜெபித்து பேசுங்கள் அல்லது எங்களுக்கு எழுதுங்கள் 

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!

 

Die Kommentare sind geschlossen.